Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?


Door: Jan Dirk de Jong, Merel Smit  |  Prijs: € 3,90
Problematieken, Methoden en interventies, Jeugd, GGZ

 In winkelwagen


Stel, je hebt als beroepskracht of instelling een jongere als cliënt met een verstandelijke beperking, die gedragsstoornissen vertoont en worstelt met zijn verleden en zijn gezinssysteem. Wat vraagt de behandeling van deze ‘on(be)handelbaren’ van je?

Sozio 4 - 2016 (Special LVB)

Onbegrepen. Onaangepast. On(be)handelbaar?

 Volledige uitgaveGerelateerde producten