Beroepscode voor de sociaal werker


Door: Jurja Steenmeijer, Jaap Buitink  |  Prijs: gratis  | Publicatiedatum: Beroepscode voor
Professionalisering

 In winkelwagen


Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van sterk sociaal werk
groot. Er zijn immers allerlei sociale problemen die meedoen in de weg staan. Als partners van het
programma Sociaal Werk Versterkt zetten we ons gezamenlijk in voor sterker sociaal werk. Dat vraagt
om deskundige sociaal werkers die – zich bewust van hun rol – midden in de samenleving staan.
En om sociaal werkers die hun keuzes goed kunnen onderbouwen. Deze beroepscode ondersteunt
sociaal werkers hierin. De code bevat collectieve beroepsnormen van de sociaal werker. Hij bevordert
ethische bekwaamheid en het vermogen om doordachte besluiten te nemen en die te verantwoorden.
Ook helpt hij bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in, soms moeilijke,
situaties. De beroepscode draagt zo bij aan het bewaken van de kwaliteit van samenlevingsgerichte
ondersteuning en van individuele hulp en ondersteuning aan mensen. Daarmee versterkt een door
de beroepsgroep gedeelde beroepscode het aanzien van het beroep.

Sociaal werk versterkt

 Volledige uitgaveGerelateerde producten