Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving


Door: Kees Both, Josine van den Bogaard  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering, Jeugd

 In winkelwagen


Om overgewicht tegen te gaan moeten kinderen meer bewegen. Met stille dwang worden ze daarom naar sportverenigingen toegeleid. Kees Both en Josine van den Bogaard vragen zich af of sportdeelname voor alle kinderen een passende preventiemaatregel is. Zij pleiten voor een bredere benadering, waarin niet sporten maar veelzijdig bewegen centraal staat. Om te beginnen moeten opvoeders en beleidsmakers zorgen voor een bewegingsrijke leefomgeving die kinderen uitdaagt tot buitenspelen. De Speeldernis in Rotterdam is hiervan een inspirerend voorbeeld.

PIP 44 - 2008

Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving

 Volledige uitgave