Doordringen of doordrinken - Effectevaluatie Halt-straf Alcohol


Door: Henk Ferwerda, Jos Kuppens  |  Prijs: gratis  | Publicatiedatum: Effectevaluatie
Onderzoeksrapporten extern

 In winkelwagen


Om al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan de relatie tussen alcohol en door jongeren gepleegde strafbare feiten wordt in een aantal regio’s gewerkt met de Halt-straf Alcohol. Dit is een interventie waarin een Halt-traject is gekoppeld aan een leerstraf bij een instelling voor verslavingszorg. In 2011 is een procesevaluatie uitgevoerd, als voorloper op de effectevaluatie. Voor u ligt de rapportage van de effectevaluatie van de Halt-straf Alcohol, die in opdracht van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
is uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op www.beke.nl


Gerelateerde producten