Prostitutie in beeld gebracht - Een onderzoek naar aard en omvang van zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem


Door: Tom van Ham, Anton van Wijk, Manon Hardeman, Anouk Lenders, Juno van Esseveldt  |  Prijs: gratis  | Publicatiedatum: Prostitutie
Kennisdocumenten, Onderzoeksrapporten extern

 In winkelwagen


Voor u ligt het onderzoek ‘Prostitutie in beeld gebracht’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Arnhem. Het doel van het onderzoek was om zowel de zichtbare als de onzichtbare vormen van prostitutie in kaart te brengen als om de problematiek van de vrouwen die nog op de zorgzone werken helder te krijgen. Er zijn diverse bronnen gebruikt om zowel zicht te krijgen op de aard en omvang van prostitutie in Arnhem als op de sekswerkers die op de Zorgzone werken.

Kijk voor meer informatie op www.beke.nl


Gerelateerde producten