Huwelijksdwang - Een verbintenis voor het leven?


Door: Henk Ferwerda, Jos Kuppens, Agnes Cornelissens  |  Prijs: gratis  | Publicatiedatum: Een verkenning
Kennisdocumenten, Onderzoeksrapporten extern

 In winkelwagen


Voor u ligt de rapportage van een verkenning van de aard en de aanpak van gedwongen huwelijken. In het jaar van 2005 is een werkdefinitie voor gedwongen huwelijken opgesteld. Deze verkenning borduurt hierop voort en geeft tevens een overzicht van de actuele stand van zaken in de aanpak van gedwongen huwelijken. Dit onderzoek is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op www.beke.nl


Gerelateerde producten