Slachtoffers kindermishandeling een stem geven


Door: Elly Stapel-van der Hoek  |  Prijs: € 3,90
Problematieken

 In winkelwagen


Dat huiselijk geweld schadelijk is voor kinderen spreekt voor zich. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat kinderen die zich vermoedelijk in een onveilige thuissituatie bevinden de gelegenheid krijgen zich hierover uit te spreken? Als de melding van vermoedelijke kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden binnenkomt, is die kans groot, maar het gebeurt nog niet altijd en overal. Op grond van onderzoek pleit Elly Stapel-van der Hoek voor het spreken met alle
betrokken kinderen.

PIP 44 - 2008

Slachtoffers kindermishandeling een stem geven

 Volledige uitgave