Samenwerking van welzijnsinstellingen


Door: Peter Gramberg, Anneke de Wolff  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Kinderen komen met steeds meer opvoedingsmilieus in aanraking. Jonge kinderen gaan naar een gastoudergezin, een crèche en peuterspeelzaal, schoolgaande kinderen gaan naar de naschoolse opvang en vaak ook naar een sportclub of muziekschool. Peter Gramberg en Anneke de Wolff van de Onderwijsraad constateren dat basisscholen, opvangvoorzieningen en welzijnsinstellingen het belangrijk vinden om hun doelen en werkwijzen op elkaar af te stemmen, maar dat het daar in de praktijk nauwelijks van komt. Hoe kan dit beter?

PIP 46 - 2008

Samenwerking van welzijnsinstellingen

 Volledige uitgave