De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland


Door: Linda Gerritse  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


Kinderen die ‘illegaal’ in Nederland verblijven vormen een kwetsbare groep. Zij verkeren in voortdurende onzekerheid over hun toekomst. Volgens het kinderrechtenverdrag hebben deze kinderen recht op onderwijs, zorg, rechtsbijstand en een minimale levensstandaard, maar uit onderzoek van Defence for Children International (DCI) blijkt dat het hun daar in de praktijk vaak aan ontbreekt. Linda Gerritse schetst de leefsituatie van deze kinderen en de problemen waarmee zij worstelen.

PIP 31 - 2006

De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland

 Volledige uitgave