Een pedagogisch kader voor kindercentra


Door: Tineke Linssen, Kok van der Meer, Ans Vermeulen  |  Prijs: € 3,90
Professionalisering

 In winkelwagen


In andere landen kreeg het beroep van kinderopvangmedewerker een flinke impuls na het verschijnen van een curriculum. Met de introductie van het Pedagogisch Kader Kindercentra 0–4 jaar wil het Landelijk Pedagogenplatform ook een impuls geven aan de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in Nederland. Het Pedagogisch Kader laat zien welke belangrijke bijdrage kindercentra leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen.

PIP 48 - 2009

Een pedagogisch kader voor kindercentra

 Volledige uitgave