Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling


Door: Shirley Molenaar  |  Prijs: € 3,90
Methoden en interventies, Professionalisering

 In winkelwagen


Intuïties spelen in de professionele oordeelvorming bij vermoedens van kindermishandeling een grote rol. Toch aarzelen veel professionals om hun intuïties om te zetten in handelen, omdat deze vaak nog vaag en ondefinieerbaar zijn. Op grond van haar afstudeeronderzoek pleit pedagoog Shirley Molenaar ervoor om intuïties wel serieus te nemen vanwege hun signaleringwaarde; ze kunnen professionals wijzen op iets dat in gezinnen ‘niet pluis’ is, maar waarvoor nog geen oorzaak of verklaring is gevonden.

PIP 49 - 2009

Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling

 Volledige uitgave