Ouderschapskennis 2006-1


Producten

De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders
De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders € 3,90
Hulpverleners lopen beroepsrisico’s, en zeker ouderbegeleiders. Niet alleen door werkomstandigheden en de eigen voorgeschiedenis maar juist ook door de aard van hun specifieke werk. Voor…
Het recht van ouders op een rechte rug
Het recht van ouders op een rechte rug € 3,90
Als een kind ziek is, zijn de ouders formeel gesproken de opdrachtgevers van medische zorg en consensus over de behandeling tussen artsen en ouders is dan belangrijk. Hoewel ouders ‘partners in…
Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen)
Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen) € 3,90
De auteurs hebben te maken met velerlei ouderproblemen rond zwangerschap, geboorte en erfelijkheid. Zij hebben zich gespecialiseerd in het samen met ouders ontrafelen van de netelige dilemma’s waar…
Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz)
Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz) € 3,90
De geestelijke gezondheidszorg is geënt op het zogenaamde medisch model. Het nieuwe zorgstelsel met zijn nadruk op transparantie door het verplichten van DBC-registratie en streven naar een vrije…
Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen)
Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen) € 3,90
Wanneer ouders en artsen elkaar ontmoeten bij een ziek kind, staan zij soms aan tegenovergestelde kanten van het bed. Hoe zieker het kind, hoe meer arts en ouders emotioneel en qua prestaties op hun…