Ouderschapskennis 2007-3


Producten

Angst bij vaders, angst bij kinderen
Angst bij vaders, angst bij kinderen € 3,90
De rol van vaders ten aanzien van angst en andere stoornissen bij kinderen en adolescenten is in onderzoek verwaarloosd. Vaders hebben een andere inbreng in de opvoeding dan moeders. Die andere…
Het ‘Twee-Culturen Gezinsconsult’ - een draaiboek in wording?
Het ‘Twee-Culturen Gezinsconsult’ - een draaiboek in wording? € 3,90
Sinds 1990 woon ik twee maanden per jaar in mijn vakantiehuis in Turkije, en ondanks mijn nog steeds niet vloeiend Turks heb ik me als allochtoon een plekje weten te veroveren binnen de…
Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden
Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden € 3,90
In 2006 promoveerde Merian Bouwmeester aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de effecten van het project Ouder- en Kindzorg extra. Een OKé-interventie behelst zes huisbezoeken door een…
Vaders voor het stereo-effect. Reflectie op onze eigen praktijk
Vaders voor het stereo-effect. Reflectie op onze eigen praktijk € 3,90
In dit artikel laten de themaredacteuren aan de hand van hun eigen caseload zien hoe zij met vaders omgaan in hun praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie/psychotherapie. De conclusie is dat het…
Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties
Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties € 3,90
Veiligheid van kinderen is een ‘hot topic’ in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Werkers in deze sectoren hebben dagelijks te maken met kinderen voor wie een veilige thuissituatie niet…