Sozio 4 - 2015


Producten

'We are the people you love to hate' (Jeugdbescherming in Amsterdam)
'We are the people you love to hate' (Jeugdbescherming in Amsterdam) € 3,90
Bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam kiezen ze tegenwoordig écht voor het kind. Sozio zoekt uit wat dat inhoudt. Over opzettelijk vooringenomen hulpverleners, een vader die zijn vader vermoordde…
Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders
Complexe scheiding vraagt om zelfreflectie ouders € 3,90
‘Papa, wanneer kom je weer? Ik mis je’
De worsteling - Kan Emma voor Lucas zorgen?
De worsteling - Kan Emma voor Lucas zorgen? € 3,90
Emma is een vrouw van 32 jaar met een verstandelijke beperking. Ze krijgt vier uur per week ambulante begeleiding van NOVO, dat ondersteuning en behandeling biedt aan jeugdigen en
Dit werkt in een multiprobleemgezin
Dit werkt in een multiprobleemgezin € 3,90
Ervaringen in Rotterdam
Friesland pakt kindermishandeling anders aan
Friesland pakt kindermishandeling anders aan € 3,90
Krijgt voorbeeld navolging?
Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten
Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten € 3,90
Mensenrechten zijn het fundament van het sociaal werk, maar de meeste sociaal werkers hebben er geen kennis van. Hoe kun je het dan opnemen voor burgers wier rechten onder druk staan…
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 4 - 2015 (Compleet nummer)
Wat is 'het belang van het kind'?
Wat is 'het belang van het kind'? € 3,90
Nadenken over ethische kwesties