Sozio 1 - 2016 (Special Het sociale wijkteam)


Producten

De effectiviteit van doelloze aansluiting
De effectiviteit van doelloze aansluiting Gratis
Pleidooi voor jongerenwerk | Jongerenwerk is in staat jongeren te volgen, in plaats van andersom. Dit geeft een enorm voordeel: jongerenwerkers zien jongeren in hun 'oorspronkelijke doen'. Gekaderde…
De werelden van kinderen verbinden
De werelden van kinderen verbinden € 3,90
Initiatiefnemer Leo Pauw over 'De Vreedzame Wijk' | Hoe zorgen we voor een samenhangend opvoedklimaat voor kinderen en jongeren? Met De Vreedzame Wijk bereiden scholen, ouders, professionals, bewoners…
De worsteling - Hedwig wil moeder worden
De worsteling - Hedwig wil moeder worden € 3,90
Hedwig is een Nederlandse v rouw van 52 jaar met een licht verstandelijke beperking. Ze woont zelfstandig en krijgt ambulante begeleiding voor haar financiën en het plannen en organiseren
Dilemma's van een wijkcoach
Dilemma's van een wijkcoach € 3,90
Leren van elkaar in het 'Wat-werkt-gesprek' | Wijkcoaches zijn aanwezig in de wijken en aan de keukentafel, maar een eenduidige aanpak hanteren ze zelden. Hoe maak je van een nest met vogels van…
Gebruik je boerenverstand
Gebruik je boerenverstand € 3,90
De opinie van Marc Räkers | Mensen help je pas echt als je subtiel invloed uitoefent op henzelf en hun omgeving. Dat krijgt een specialist nooit voor elkaar. Pleidooi voor een sociaal generalist die…
Gemeente moet leren om te transformeren
Gemeente moet leren om te transformeren € 3,90
'Zoeken van horloge leidde tot vertrouwen' | Het is een valkuil om het leerproces in de transformatie uitsluitend te richten op de wijkteams. De vraag 'wat moet ik anders gaan doen?' geldt niet alleen…
Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer?
Sociale wijkteams, waarom hebben we die ook alweer? € 3,90
De Leeuwarder aanpak | Al in 2004 zette Leeuwarden de eerste stappen op weg naar wat nu sociale wijkteams zijn die voor veel andere gemeenten als voorbeeld dienen. Nynke Andringa en Astrid de Bue…
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 1 - 2016 (Compleet nummer)
Wat knelt er in het wijkteam?
Wat knelt er in het wijkteam? € 3,90
Tien onderzoeken, vijf knelpunten | Behalve positieve ervaringen beschrijven recente onderzoeken naar het functioneren van sociale wijkteams ook waar de schoen wringt. Vincent de Waal duikt in tien…
Wijkgericht werken aan herstel, kan dat?
Wijkgericht werken aan herstel, kan dat? € 3,90
Een verkenning in Amsterdam | Kunnen wijkgericht werken en herstelondersteunend werken méér van elkaar leren en elkaar wellicht aanvullen? Een verkenning in Amsterdam. 'Meerdere kernwaarden…
Wordt de belofte ingelost?
Wordt de belofte ingelost? € 3,90
Het sociale wijkteam en maatwerk | De druk was groot, de verwachtingen waren hooggespannen. Hoe deden de sociale wijkteams het in 2015? Wordt de belofte van maatwerk - zo belangrijk in de…
Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik
Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik € 3,90
'Ik weet niet of wij daar ook van zijn' | Problematisch gebruik van alcohol en drugs speelt regelmatig een rol in de problemen waar wijkteams tegenaan lopen, maar ze blijken het weinig te signaleren.…