Sozio 2 - 2017 (Special Sociale wijkteams)


Producten

'Geparticipeerd worden' bestaat niet
'Geparticipeerd worden' bestaat niet € 3,90
Participeren is iets wat je zelf moet doen, niemand kan 'geparticipeerd worden'. Daarom is het belangrijk goed te zoeken hoe sterk iemands beweegredenen zijn om zijn participatie vorm te geven. De…
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar
Amersfoortse aanpak maakt inclusie waar € 3,90
Wijk en Participatie (WeP) groeide in tien jaar uit tot een vertrouwde sociale interventiemethode in Amersfoort, eerst bij mensen met psychische kwetsbaarheid en nah en nu ook bij mensen met lvb en…
De worsteling - Moet Jet gevoelige info delen?
De worsteling - Moet Jet gevoelige info delen? € 3,90
Jasper is 19 jaar en woont zelfstandig. Elke week krijgt hij ambulante begeleiding van Jet. Jasper is bekend met jeugdzorg en pleeggezinnen. Op zijn zevende werd hij uit huis geplaatst. Jasper heeft…
Handig kader voor wijkprofessional
Handig kader voor wijkprofessional € 3,90
Kijk je als sociale professional alléén naar hoe iemand in het hier en nu functioneert, dan mis je een deel van het verhaal. De kunst is om ook de potentie van mensen te zien om hun leven te leiden…
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat?
Intercultureel buurtbemiddelen, hoe doe je dat? € 3,90
Buurtbemiddeling in etnisch en cultureel gemengde buurten is een vak apart. Leila Jaffar en Radi Suudi geven praktische tips.
Nu nog rekening houden met de professional
Nu nog rekening houden met de professional € 3,90
Het is geen wonder dat sociale wijkteams nog niet de verbeteringen realiseren die bij de start beoogd werden. In de organisatie en werkprocessen wordt onvoldoende rekening gehouden met variabiliteit…
Richtwijzer bij scheidingen
Richtwijzer bij scheidingen € 3,90
Een echtscheiding is voor ouders en kinderen een extreem ingrijpende gebeurtenis. Vaak verschijnen er al snel allerlei goedbedoelende buitenstaanders ten tonele. Marjanna Boesenkool en…
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer) € 9,95
Sozio 2 - 2017 (Compleet nummer)
Wees problemen te snel af
Wees problemen te snel af € 3,90
Krachtgericht werken gaat uit van iemands mogelijkheden, en niet van zijn beperkingen. Zo'n aanpak wint in deze tijd natuurlijk aan populariteit. Dirk den Hollander  belicht twee voorbeelden…