Bureau Beke


Producten

De schade hersteld?
De schade hersteld? Gratis
Herstelbemiddeling voor minderjarigen bestaat in Vlaanderen en Brussel circa vijfentwintig jaar. Deze meest voorkomende alternatieve afhandelingsvorm voor minderjarige verdachten is ontstaan in de…
Doordringen of doordrinken - Effectevaluatie Halt-straf Alcohol
Doordringen of doordrinken - Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Gratis
Om al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan de relatie tussen alcohol en door jongeren gepleegde strafbare feiten wordt in een aantal regio’s gewerkt met de Halt-straf Alcohol. Dit is een…
Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag
Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag Gratis
Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld
Huwelijksdwang - Een verbintenis voor het leven?
Huwelijksdwang - Een verbintenis voor het leven? Gratis
Voor u ligt de rapportage van een verkenning van de aard en de aanpak van gedwongen huwelijken. In het jaar van 2005 is een werkdefinitie voor gedwongen huwelijken opgesteld. Deze verkenning…
Kijk op jeugdcriminaliteit
Kijk op jeugdcriminaliteit Gratis
In het overleg van de regioburgemeesters, de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de minister van Veiligheid en Justitie (kortweg: het Artikel 19 overleg) wordt met een…
Lastige verhalen - Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar
Lastige verhalen - Een exploratief onderzoek naar valse aangiften van zedenmisdrijven door meisjes van 12-18 jaar Gratis
Het doen van valse aangifte van een misdrijf komt vermoedelijk vaak voor. Denk bijvoorbeeld
Prostitutie in beeld gebracht - Een onderzoek naar aard en omvang van zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem
Prostitutie in beeld gebracht - Een onderzoek naar aard en omvang van zichtbare en onzichtbare prostitutie in Arnhem Gratis
Voor u ligt het onderzoek ‘Prostitutie in beeld gebracht’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Arnhem. Het doel van het onderzoek was om zowel de zichtbare als de onzichtbare…
Radicalisering in de gemeente Arnhem
Radicalisering in de gemeente Arnhem Gratis
Resultaten van onderzoek onder mentoren, welzijnswerkers en jongeren
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam Gratis
Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen
Wisseling van de wacht - Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger
Wisseling van de wacht - Een verkennend onderzoek naar de opkomst van een nieuw type veelpleger Gratis
Sinds enkele jaren wordt in de praktijk – met name op basis van fenomeenstudies – gesignaleerd dat zich mogelijk een nieuwe dadergroep aandient. Deze geluiden uit de praktijk hebben de basis…