PIP 50 - 2009


Producten

Developmental Coordination Disorder (motorische ontwikkelingsstoornis)
Developmental Coordination Disorder (motorische ontwikkelingsstoornis) € 3,90
Veters strikken, aankleden, stoel aanschuiven, tandenpoetsen, schrijven, met mes en vork eten. Sommige kinderen leren deze alledaagse vaardigheden slechts met de grootste moeite. En dan gaat het nog…
Filosoferen met kinderen
Filosoferen met kinderen € 3,90
Om met kinderen te kunnen filosoferen is ruimte nodig om samen te denken. Die denkruimte is niet altijd gegeven, maar moet worden geschapen. Naar aanleiding van een filosofieproject op de…
Meester-gezelsysteem binnen jeugdzorg
Meester-gezelsysteem binnen jeugdzorg € 3,90
In het juninummer van PiP Magazine wees jeugdzorgbestuurder Maarten Faas op een zevental knelpunten die in zijn ogen ten grondslag liggen aan de stagnerende hulp aan jeugdigen en ouders.
Omgang school met ongeneeslijk zieke kinderen
Omgang school met ongeneeslijk zieke kinderen € 3,90
In Nederland zijn enkele duizenden kinderen en jongeren ernstig ziek zonder zicht op genezing. Kinderen met orgaanaandoeningen, stofwisselingsziekten, kanker en spierziekten. Sommigen hebben een…
Psychomotorische therapie bij jongeren met gedragsproblemen
Psychomotorische therapie bij jongeren met gedragsproblemen € 3,90
Veel jongeren met gedragsproblemen verlaten het onderwijs doordat ze op school niet meer