PIP 55 - 2010


Producten

Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers
Behandeling van fobieen bij kinderen en pubers € 3,90
De moeder van Mats staat in de deuropening. Mats, net 11 jaar, haalt zijn fiets van het slot en draait zijn fiets richting de weg. Hij controleert of zijn schooltas goed vast zit tussen zijn…
Een andere kijk op ADHD
Een andere kijk op ADHD € 3,90
‘ADHD is in de mode’. Iedereen heeft tegenwoordig wel zijn mening klaar over ADHD. Toch is er in dit debat één partij opvallend in haar afwezigheid: de geschiedenis. Dat is merkwaardig omdat…
Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype
Jonge hersenen special - Hoed u voor de hersenhype € 3,90
Onderzoek naar het functioneren van de hersenen kent een snelle groei. Neuropsychologen kunnen sinds de gebruikname van de functionele MRI (magnetic resonance imaging) zelfs hersenen in actie
Jonge hersenen special - Inzicht in de totstandkoming van verschillende ontwikkelingstrajecten
Jonge hersenen special - Inzicht in de totstandkoming van verschillende ontwikkelingstrajecten € 3,90
Hypes bestrijden? Prima! Onze invalshoek bij de recente ontdekkingen uit de neuro- en biopsychologie is vooral om te kijken wat we er wel en wat we er niet aan hebben. Inzicht in de…
Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes
Jonge hersenen special - Jongens als zorgenkindjes € 3,90
‘Jongens, de zorgenkindjes van de toekomst’ schreef ik al in 1996. Deze toekomst lijkt ondertussen een beetje begonnen: jongens lijken de zorgenkindjes van het heden. De schoolresultaten van…
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
In het vorige artikel (zie PIP 54, p.32-36), zagen we dat Vivian Gussin Paley ‘curiosity’ en interesse in wat jonge kinderen in hun vrije spel bezig houdt, als de spil van het werk in peuter- en…