PIP 56 - 2010


Producten

Als Nederlands niet je eerste taal is
Als Nederlands niet je eerste taal is € 3,90
In onderwijskringen is het algemeen geaccepteerd dat het succes van de integratie van nieuwe Nederlanders vooral afhangt van hun kennis van de Nederlandse taal. De afgelopen jaren horen wij…
Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig
Dyslexie-protocol voor kleuters is onzinnig € 3,90
Om dyslexie tijdig te detecteren is een dyslexieprotocol opgesteld, een prima initiatief. Echter, ook kleuters worden al in het protocol betrokken. Dit roept vragen op: wanneer moeten kinderen…
Invloed uitoefenen op het sociale klimaat in de klas
Invloed uitoefenen op het sociale klimaat in de klas € 3,90
Bij het begin van het schooljaar is het altijd maar weer de vraag hoe de verstandhouding tussen leerkracht en leerlingen zal zijn. Dit promotieonderzoek laat zien hoe leerkrachten wel degelijk…
Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie) € 3,90
In het vorige artikel hebben we kennisgemaakt met Vivian Gussin Paley’s aanpak van het dicteren en dramatiseren van verhalen in peuter- en kleutergroepen. Paley stelt, verwijzend naar Vygotsky,…