PIP 31 - 2006


Producten

De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland
De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland € 3,90
Kinderen die ‘illegaal’ in Nederland verblijven vormen een kwetsbare groep. Zij verkeren in voortdurende onzekerheid over hun toekomst. Volgens het kinderrechtenverdrag hebben deze kinderen…
Grootouders als pleegouders
Grootouders als pleegouders € 3,90
In de media is veel afgetobd over de vraag of grootouders wel geschikte pleegouders zijn. Het lijkt of het om een nieuw vraagstuk gaat, maar dat is niet zo. In Nederland worden een paar…
Jongeren en radicalisering
Jongeren en radicalisering € 3,90
Zorgen over radicalisering onder jongeren worden vaak beantwoord met een oproep tot tolerantie. Maar gaat het tolereren van afwijkende meningen ons wel zo gemakkelijk af als deze pleitbezorgers…
Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer)
Tussen eer en eerwraak (Meiden die worstelen met familie-eer) € 3,90
Veel meiden uit eerculturen raken bekneld tussen de ‘vrije’ Nederlandse samenleving en de traditionele thuisopvoeding. Anke van Dijke en Linda Terpstra spraken met tien meiden die op de vlucht…