PIP 62 - 2011


Producten

10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken € 3,90
Ooit was er een tijd, tot en met pakweg de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat leerkrachten het gewoon vonden om bij zoveel mogelijk leerlingen thuis ouderbezoeken af te leggen, of om na…
Brede scholen
Brede scholen € 3,90
Vijftien jaar geleden werden de eerste brede scholen in ons land opgericht. Inmiddels zijn er 1600: 1200 binnen het basis- en 400 in het voorgezet onderwijs, voornamelijk in het vmbo. Die scholen…
Duurzaam opvoeden en ontwikkelen (ervaringsgerichte aanpak van 0 tot 6 jaar)
Duurzaam opvoeden en ontwikkelen (ervaringsgerichte aanpak van 0 tot 6 jaar) € 3,90
Sinds enkele jaren heeft het ErvaringsGericht werken een plek gekregen in de begeleiding van baby’s, peuters en kleuters. E.G.O. richt zich op de ervaringsstroom van kinderen, oftewel op het…
Het verborgen curriculum van de jeugdzorg
Het verborgen curriculum van de jeugdzorg € 3,90
Waarden en overtuigingen ten aanzien van jongeren en opvoeding spelen een belangrijke rol in de manier waarop jeugdzorginterventies ontwikkeld en vormgegeven worden. Daarom is explicitering en…
Voor- en nadelen gebruik plaatsbepalingssystemen door ouders
Voor- en nadelen gebruik plaatsbepalingssystemen door ouders € 3,90
Ouders worden geacht op de handel en wandel van hun kinderen toe te zien. Ouderschap houdt dus ook controle in. Met de technologische ontwikkelingen worden deze controlemogelijkheden steeds…