PIP 63 - 2011


Producten

Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen
Bezwaren tegen programmagericht aanpak in kleutergroepen € 3,90
Is het wenselijk om ook in kleutergroepen de inhoud van het onderwijs door methodes of programma’s te laten voorschrijven? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat een programmagerichte aanpak niet…
Najaarskinderen en de overgang naar groep 3
Najaarskinderen en de overgang naar groep 3 € 3,90
In Nederland mogen kinderen naar de basisschool op de dag van hun vierde verjaardag. Dit betekent dat er in groep 1 gedurende het hele jaar kinderen instromen. Het kind dat in juli vier wordt,…
Taal- en leesontwikkeling kleuters vanuit een narratieve didactiek
Taal- en leesontwikkeling kleuters vanuit een narratieve didactiek € 3,90
De narratieve didactiek van het vertellen, dicteren en dramatiseren van verhalen door kinderen wordt op veel scholen in de Verenigde staten uitgevoerd en erkend voor de invloed die het heeft op…
Verschil tussen gedrag jongens en meisjes
Verschil tussen gedrag jongens en meisjes € 3,90
Het idee dat we kinderen kunnen maken zoals we ze willen hebben, heeft afgedaan. Wanneer we kinderen de kans willen geven om te mogen zijn zoals ze zijn, zullen we onze benadering moeten…
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) € 3,90
Het gebruik van programma’s voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVe) neemt sterk toe. Zeker nu ook vanuit de politiek aan de gemeenten de opdracht is gegeven om die programma’s uit te
Vroegtijdige herkenning van problemen en hulp bij jonge kinderen
Vroegtijdige herkenning van problemen en hulp bij jonge kinderen € 3,90
Zevenendertig jaar geleden bracht ik mijn kind naar de kleuterschool en maakte een praatje met de kleuterjuf. Ze vertelde hoe het allemaal veranderde. ‘Ouders van nu hebben alles’, zei ze, ‘in…