Sozio 68 - 2006


Producten

Beschouwing op Wmo € 3,90
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal verstrekkende gevolgen hebben voor zorg en welzijn. Maar we zullen kritisch moeten kijken onder welke voorwaarden de met de WMO beoogde
Casus LVG LVB € 3,90
Dieter is een 17-jarige jongen met een lichte verstandelijke handicap. Hij is erg beïnvloedbaar
Intergenerationeel werken - ouderen als human capital € 3,90
Zowel de politiek, onderzoekers als media schetsen ouderdom eenzijdig als een zorgelijke tragedie. Er is behoefte aan een nieuwe kijk op ouder worden, is de stelling van Kees Penninx in dit artikel…
Interventies en begeleiding risicojongeren € 3,90
Een strenge aanpak van risicojongeren is populair. Maar onderzoek wijst uit dat deze interventies en
Middelengebruik in jeugdhulpverlening - straffen of begeleiden € 3,90
Veel jongeren gebruiken drugs of drinken alcohol. Ook jongeren in de jeugdhulpverlening. Instellingen voor jeugdhulpverlening zoeken een effectieve aanpak die aansluit bij de problematiek van de…