Sozio 72 - 2006


Producten

Casus Reanimatie
Casus Reanimatie € 3,90
In ons woonzorgcentrum Avondlicht te Dedemsvaart is de discussie actueel hoe we ons beleid moeten formuleren ten aanzien van het al dan niet reanimeren van onze cliënten. Het is van belang af te…
De hulpverlener als onderzoeker
De hulpverlener als onderzoeker € 3,90
De hogescholen profileren zich met de lectoraten steeds meer als kennisinstituten waarbinnen praktijkgestuurd onderzoek een centrale rol speelt. Ook sommige jonge afgestudeerde hulpverleners hebben…
Inspraak en invloed van clienten in de jeugdzorg
Inspraak en invloed van clienten in de jeugdzorg € 3,90
De kenniskring Leefwerelden van jeugd van hogeschool INHOLLAND onderzocht ervaringen met cliëntenparticipatie in drie multifunctionele instellingen voor jeugdhulpverlening in de Randstad.…
Opbrengsten van sociale investeringen
Opbrengsten van sociale investeringen € 3,90
Bij sociaal beleid denken we vaak aan beleid dat problemen achteraf moet repareren. Sociaal beleid is echter ook beleid dat problemen kan voorkomen. Hoe kun je de opbrengsten van sociale…
Opvoedingshulp op maat
Opvoedingshulp op maat € 3,90
Vandaag de dag wordt massaal door allerlei opvoedingsen gezinsgerichte diensten opvoedingsondersteuning geboden aan ouders die opvoedingsproblemen ervaren.
Persoonlijke ervaringen met stigmatisering
Persoonlijke ervaringen met stigmatisering € 3,90
De nadruk moet niet liggen op de vraag hoe de (ex-)psychiatrisch patiënt omgaat met stigmatisering,