Sozio 73 - 2006


Producten

Casus Eergerelateerd Geweld
Casus Eergerelateerd Geweld € 3,90
Een Iraans gezin dat bestaat uit vader, moeder en vier jonge kinderen, woont al negen jaar in Nederland. Het gezin is wegens relatieproblemen in gezinstherapie. Het verzoek van de vrouw is dat de…
De unieke werkwijze van NOAGG
De unieke werkwijze van NOAGG € 3,90
NOAGG (Nationale Organisatie voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) startte begin 2005 met een uniek concept binnen de ggz: nagenoeg alle behandelaars en cliënten zijn niet-westerse…
Hulp aan allochtonen
Hulp aan allochtonen € 3,90
Schud de protocollen en regeltjes van je af bij de hulpverlening aan allochtonen, betoogt Ben Rensen. ‘We zijn geneigd veel te grote stappen te nemen vanuit ons efficiencydenken. We zouden
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers € 3,90
Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) heeft een hulpaanbod voor plegers en slachtoffers van (huiselijk) geweld. De instelling deed ook ervaring op met een behandelgroep voor…
Werken met allochtone jeugdigen lastig of uitdagend
Werken met allochtone jeugdigen lastig of uitdagend € 3,90
De ene sociale professional voelt zich in het werken met allochtone jeugdigen senang. De ander voelt zich juist onbehaaglijk, bedreigd of zelfs respectloos bejegend. Hoe komt dat? En wat zou de…