Sozio 77 - 2007


Producten

Casus Solliciteren Jongerenwerk
Casus Solliciteren Jongerenwerk € 3,90
Michel heeft CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming) gestudeerd. Hij is 24 jaar en enthousiast om aan de slag te gaan. Hij heeft gedurende de opleiding met jongeren gewerkt. Michel heeft een…
Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek
Herstelgesprekken slachtoffer en dader in gesprek € 3,90
Delict, slachtoffer en dader. Voorgeleiding, uitspraak door de rechter en afhandeling van de opgelegde straf. Deze gang van zaken zonder veel contact tussen dader en slachtoffer begint te…
Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie
Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie € 3,90
Moet de jeugdzorg, na de gezondheidszorg en de energievoorziening, ook aan marktwerking gaan geloven? Maarten Faas zet met een fictief voorbeeld, ontleend aan simulatiespel, uiteen hoe
Verstandelijk gehandicaptenen vermaatschappelijking
Verstandelijk gehandicaptenen vermaatschappelijking € 3,90
Paulien is verstandelijk gehandicapt. Ze verhuisde vanuit haar rijtjeshuis terug naar het instellingsterrein. Tot haar volle tevredenheid. Hannina Boers informeert over de achtergronden
Wmo en burgerbetrokkenheid
Wmo en burgerbetrokkenheid € 3,90
Vanuit de Wmo is het onderwerp participatie aan de beurt. Inwoners, bestuurders, politici