Sozio 81 - 2008


Producten

Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening
Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening € 3,90
Wat maakt hulpverleningsrelaties met hulpvragers die in armoede verkeren, succesvol?
Casus Maatschappelijk werk Stoornissen
Casus Maatschappelijk werk Stoornissen € 3,90
Maria werkt als maatschappelijk werkster. Ze heeft nu een aantal volwassen cliënten die niet gemotiveerd zijn voor een begeleide woonvorm, geen overlast geven, geen schulden hebben, hun…
Daklozen zelfbeheer
Daklozen zelfbeheer € 3,90
Niet verslaafd aan drank of drugs, geen psychiatrische problemen, wél dakloos. Een aantal Amsterdamse onbehuisden heeft het initiatief genomen om opvang in zelfbeheer te organiseren voor deze…
De rol van  godshuizen in de civil society
De rol van godshuizen in de civil society € 3,90
Samenwerking tussen geloofsgemeenschappen leidt in Amsterdamse achterstandswijken tot sociale cohesie en verbinding tussen bevolkingsgroepen. Hans Krikke doet verslag van de vele
Eigen Kracht conferenties bij dreigende uithuiszetting
Eigen Kracht conferenties bij dreigende uithuiszetting € 3,90
Wat levert de inzet van het sociale netwerk op als je Eigen Kracht-conferenties organiseert? Rosalie Metze deed daar onderzoek naar en doet in dit artikel verslag van de resultaten.
Eropaf-kwetsbare burgers erbij halen en erbij houden
Eropaf-kwetsbare burgers erbij halen en erbij houden € 3,90
Niet meer afwachten maar eropaf. Dat is de beoogde werkwijze van sociale professionals anno 2008. Wat is de oorsprong ervan, welke variaties kennen we er nu in en op welke grenzen stuit deze…
Vertrouw op kracht individuen en hun sociale netwerk
Vertrouw op kracht individuen en hun sociale netwerk € 3,90
Welke competenties zetten professionals in om aan vernieuwende en inspirerende praktijken een
bijdrage te leveren? In dit artikel gaat Siemen Spinder daarnaar op zoek.