Sozio 83 - 2008


Producten

Behandeling in de wijk gehandicaptenzorg
Behandeling in de wijk gehandicaptenzorg € 3,90
Vijf jaar geleden startte Lijn 5 in de Utrechtse wijk Overvecht een kleinschalige vorm van behandeling en begeleiding van licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Inmiddels hebben bijna zeventig…
Casus School Hulpverleningsvrij
Casus School Hulpverleningsvrij € 3,90
Marieke volgde cursussen en zag vervolgens met lede ogen aan dat haar school tot een soort vormingscentrum, overblijfcentrum annex kinderdagverblijf is verworden. De scheiding tussen leren/werken en…
Effectiviteit evidence based jeugdzorg
Effectiviteit evidence based jeugdzorg € 3,90
Evidence based lijkt het toverwoord als we het over effectiviteit en jeugdzorg hebben. Beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers vinden dat hulpverlening wetenschappelijk bewezen effectief…
Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen
Geschiedenis sociaal werk in Nederland en Vlaanderen € 3,90
De sociale sector moet haar geschiedenis koesteren om te leren voor de toekomst. De canon sociaal werk maakt die historie inzichtelijk. Jan Steyaert beschrijft het belang ervan en de wijze
Opbouwwerk nieuwe stijl
Opbouwwerk nieuwe stijl € 3,90
De opbouwwerker zoals we die decennia geleden kenden, bestaat bijna niet meer. Frans van Ginkel betoogt dat met de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) nieuwe sociale professionals