Sozio 85 - 2008


Producten

Arbeidsparticipatie verstandelijk gehandicapten
Arbeidsparticipatie verstandelijk gehandicapten € 3,90
Mensen met een verstandelijke beperking werken steeds vaker bij reguliere bedrijven, midden in de
Casus Zwakbegaafd Kinderwens
Casus Zwakbegaafd Kinderwens € 3,90
Marieke is 24 jaar. Ze functioneert op TIQ 74 (TIQ staat voor Totale Intelligentie Coëffi ciënt). Ze had een geboortetrauma en daarbij liep ze een hersenbeschadiging op. Marieke heeft echter wel…
Cursusaanbod roc voor LVG-ers
Cursusaanbod roc voor LVG-ers € 3,90
Een deel van het cursusaanbod van ROC De Leijgraaf in Oost-Brabant is speciaal bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Wederkerig leren in plaats van instructieleren is daarbij…
De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen
De behandeling van LVG jongeren met gedragsproblemen € 3,90
Tot voor kort konden ‘civielrechtelijke en strafrechtelijke jongeren’ met ernstige gedragsproblemen door de kinderrechter worden geplaatst in de justitiële jeugdinrichting (JJI). In…
Is de samenleving gehandicapt
Is de samenleving gehandicapt € 3,90
We plaatsen LVG’ers en andere mensen die maatschappelijk niet goed mee kunnen doen in een hokje. Maar eigenlijk werkt dit uitgangspunt juist stigmatisering en sociaalmaatschappelijke uitsluiting…
LVG en verslaving verbieden helpt niet
LVG en verslaving verbieden helpt niet € 3,90
Ook LVG’ers kampen met problematisch middelengebruik. Veel zorginstellingen weten niet goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Tactus verslavingszorg en AveleijnSDT hebben de handen ineengeslagen…
Portret Willem Hendrik Suringar pionier
Portret Willem Hendrik Suringar pionier € 3,90
Willem Hendrik Suringar (1790-1872) was feitelijk de grondlegger van het reclasseringswerk in Nederland. Met zijn Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen streefde hij naar…