Sozio 89 - 2009


Producten

Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen
Casus Jeugdzorg Ondertoezichtstelling beeindigen € 3,90
In een gezinsvoogdij-instelling besluiten de gezinsvoogd en haar collega’s na lang wikken en wegen de ondertoezichtstelling van Maja, een 16-jarig meisje ‘op negatieve gronden’ te…
Filosofische-reflecties bij zorgvernieuwing
Filosofische-reflecties bij zorgvernieuwing € 3,90
Zorgvernieuwing aan het begin van de eenentwintigste eeuw moet zich vooral richten op het versterken van een juiste grondhouding, betoogt Jan Willem van Nus in dit artikel. Essentieel bij die…
Preventie van gedragsproblemen kinderen verstandelijke beperking
Preventie van gedragsproblemen kinderen verstandelijke beperking € 3,90
Dit artikel beschrijft een leertraject voor het ondersteunen van de‘emotionele beschikbaarheid’ tussen ouders en kind. Het leertraject is ontwikkeld tijdens het onderzoeksproject Preventie
Willem vd Bergh pioniersociaalwerk
Willem vd Bergh pioniersociaalwerk € 3,90
Zijn drijfveer om op te komen voor de minder bedeelde medemens had zijn wortels in de christelijke
Wmo vraagt om andere professionals
Wmo vraagt om andere professionals € 3,90
Er is nauwelijks aandacht gegeven aan de veranderingen die de introductie van de Wmo met zich meebrengt voor de sociaalagogische sector. En dat terwijl de Wmo, als opvolger van de Welzijnswet,…
Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23
Zorginnovatie methodiek voor begeleid wonen jongeren 16-23 € 3,90
Een methodiek ontwikkelen die jongeren voorbereidt op volwaardig burgerschap. Een woonvoorziening creëren die een goede aansluiting tot stand brengt tussen jeugd- en volwassenenhulpverlening…
Zorg voor allochtone ouderen
Zorg voor allochtone ouderen € 3,90
David Talloen houdt in dit artikel een pleidooi voor interculturalisering van de dienst- en zorgverlening voor ouderen. Hij doet organisaties en voorzieningen enkele handreikingen om hun aanbod…