Sozio 102 - 2011


Producten

Aanpak eenzaamheid senioren
Aanpak eenzaamheid senioren € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? 
Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk
Dirck Volckertszoon Coornhert pionier sociaal werk € 3,90
Hulpverleners worden geacht respectvol om te gaan met cliënten met andere godsdiensten of levensbeschouwingen. Vijandig denken over of uitsluiten van andersdenkenden leidt alleen maar tot…
Ervaringsdeskundigheid ggz geen beroep op zich
Ervaringsdeskundigheid ggz geen beroep op zich € 3,90
Er is een groot aanbod aan cursussen en opleidingen voor ervaringsdeskundigheid. Wat is de positie van de ervaringsdeskundige in het werkveld? En hoe integreren afgestudeerden hun…
Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld
Onderzoek geweldsdelinquenten die als kind getuige waren van partnergeweld € 3,90
Huiselijk geweld is een van de risicofactoren van gewelddadig gedrag. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen slachtofferschap en gewelddadig gedrag op latere leeftijd. Maar wat is het…
Outreachende vernieuwing sociale sector
Outreachende vernieuwing sociale sector € 3,90
De Stichting Eropaf! wil de handelingsverlegenheid van hulpverleners doorbreken en het sociaal werk weer opnieuw inhoud geven. Eropaf! 3.0 is het openingsstatement van een nieuwe fase van een…
Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht
Samenredzaamheid van cliënten geeft herstelkracht € 3,90
Opleidingen en werkveld besteden te weinig aandacht aan de vraag wat cliënten voor elkaar
kunnen betekenen. Daarmee boren we een belangrijke bron voor herstelkracht niet
aan.