Sozio 103 - 2011


Producten

De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg
De veranderde rol van ouders in residentiele jeugdzorg € 3,90
Pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdzorg zijn geen vervanger van de ouder meer, maar facilitator ter ondersteuning van het gezin. Wat betekent een veranderde rol van ouders in de…
Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs
Drank en drugsgebruik extreem hoog in jeugdzorg en speciaal onderwijs € 3,90
Jongeren in de jeugdzorg of het speciaal onderwijs drinken, blowen en roken aanzienlijk meer én eerder dan hun leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs. Tot nog toe was er weinig aandacht voor…
Het belang van aanraking in hulpverleningsrelatie
Het belang van aanraking in hulpverleningsrelatie € 3,90
Door talrijke incidenten met seksueel misbruik lijkt fysieke aanraking taboe te zijn geworden in de hulpverleningsrelatie. Maar is dat wel de oplossing? Hoe zorgen we ervoor dat intimiteit onderdeel…
Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen
Hoe doorbreek je isolement van mensen met psychiatrische problemen € 3,90
Hoe kunnen zorg en welzijn in de wijk beter met elkaar samenwerken? Sozio bericht in een reeks artikelen over deze samenwerking in drie wijken in een middelgrote stad. In dit artikel worden…
Kees Trimbos pionier sociaal werk
Kees Trimbos pionier sociaal werk € 3,90
Trimbos is een begrip. Het is de naam van het landelijke kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Dat Kees Trimbos vijftig jaar geleden nationaal…
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling
Seksueel misbruik jeugdzorg; preventie en behandeling € 3,90
Nogal wat incidenten van seksueel misbruik haalden afgelopen tijd het nieuws. Dit omvangrijke probleem dwingt ons hulpverleners kritisch naar ons professioneel handelen te kijken. Hoe organiseren we…
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk
Zicht op problematiek slachtoffers en plegers huiselijk geweld noodzakelijk € 3,90
Een onderzoek naar huisverboden in Friesland laat zien, dat zowel ‘slachtoffers’ als plegers van huiselijk geweld kampen met diverse problemen: werk- en financiële problemen, psychiatrische