Sozio 104 Special opleiding en werk - 2012


Producten

Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen
Een stevig opgeleide basisprofessional over inrichting sociaalgogische opleidingen € 3,90
Hogescholen bieden binnen het sociale domein steeds meer specialistische opleidingen aan. Vreemd, want het werkveld verzucht dat de afstand tussen het onderwijs eerder
Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar
Het ervaringsdeskundige rolmodel vierdejaarsstudenten bereiden tweedejaars voor op stagejaar € 3,90
Op hogescholen een bekend verschijnsel: studie-uitval en studievertraging na de stage in het