Sozio 108 - 2012


Producten

Body Dysmorphic Disorder stoornis in de lichaamsbeleving
Body Dysmorphic Disorder stoornis in de lichaamsbeleving € 3,90
We zijn allemaal wel eens ontevreden over ons uiterlijk. Maar wat als dit je leven gaat bepalen? Als je tien uur per dag voor de spiegel staat en alleen nog maar druk bent met je uiterlijk? Mensen…
Geschiedenis woningcorporaties sociale pioniers
Geschiedenis woningcorporaties sociale pioniers € 3,90
In de krant lezen we nogal eens over financieel wanbestuur bij woningcorporaties. De oorspronkelijke missie van deze woningbouwverenigingen lijkt daarbij achter de horizon verdwenen. Waarvoor…
Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen
Mis 'm niet; een nieuwe methode om agressie in de jeugdzorg te verminderen € 3,90
Agressie-incidenten doen zich geregeld voorin de jeugdzorg. De nieuwe methode Mis ‘mniet! beoogt zulke incidenten te verminderen. Belangrijk uitgangspunt daarin is het – samen met de jongeren –…
Moreel beraad in de jeugdzorg
Moreel beraad in de jeugdzorg € 3,90
In de jeugdzorg zijn vraagsturingen protocollen belangrijk voor het professioneel handelen. Maar in concrete situaties kan dit leiden tot botsing van waarden. De hulpvraag kan namelijk op…
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer
Ondersteunen bij daklozenzelfbeheer € 3,90
In drie voorzieningen voor maatschappelijke opvang hebben dakloze mensen zelf de zeggenschap over de voorziening waar zij verblijven: zelfbeheer. Zij krijgen daarbij wel ondersteuning van…
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking
Participeren kun je leren; ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking € 3,90
Hoe kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij hun participatie in de samenleving? Een Utrechts project leert hoe je vermaatschappelijking kunt bevorderen maar ook wat voor…