Sozio 2 - 2013


Producten

Door E-inclusie meer kwaliteit van leven
Door E-inclusie meer kwaliteit van leven € 3,90
Als je ICT effectief inzet bij de ondersteuning van cliënten, vergroot je hun kwaliteit van leven aanzienlijk. Het zorgt voor meer eigen regie en zelfstandigheid en geeft nieuwe mogelijkheden om te…
E-inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking
E-inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking € 3,90
Internet is overal. We delen steeds meer informatie,communicatie, diensten en amusement digitaal. Als we vinden dat mensen met een verstandelijke handicap mee moeten kunnen doen met de samenleving,…
Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen
Hulpverlening aan vluchtelingenkinderen € 3,90
Kinderen die opgroeien in een burgeroorlog denken dat wat ze meemaken normaal is, zij hebben geen ander referentiekader. De oorlog als opvoedomgeving maakt dat vertrouwen in de wereld en in mensen…
Klinische forensische zorg onder druk
Klinische forensische zorg onder druk € 3,90
Strengstraffen en niet behandelen. Dat lijkt de dominante opvatting in het huidige
Pier-de Boer pionier sociaal werk
Pier-de Boer pionier sociaal werk € 3,90
Pier de Boer (1884-1945), pionier sociale werkvoorziening.
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk
Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk € 3,90
De praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH-GGZ) kan een brug slaan tussen de praktische huisartsgeneeskunde en de psychosociale zorg/psychiatrie.  
Studiereis VS rond herstelgerichte zorg
Studiereis VS rond herstelgerichte zorg € 3,90
Wat kunnen we leren van hun herstelgerichte zorg, peer support, consumer run organizations en ervaringsdeskundigheid? Met die vraag als uitgangspunt bezocht een groep docenten, onderzoekers…