Sozio 3 - 2013


Producten

Andries Baart, geestelijk vader van de presentietheorie
Andries Baart, geestelijk vader van de presentietheorie € 3,90
Onlangs verscheen een nieuw boek van Andries Baart. Een mooie aanleiding voor een uitgebreid interview met de bedenker van de presentiebenadering. Wat heeft deze benadering zoal teweeggebracht in de…
Beroepsprofielen, opleidingsprofielen, uitstroomprofielen, beroepscodes op een rij
Beroepsprofielen, opleidingsprofielen, uitstroomprofielen, beroepscodes op een rij € 3,90
Profielen, profielen, profielen. Studenten en al werkzame professionals raken soms de weg kwijt in het woud aan profielen waar ze mee te maken krijgen. Ben Boksebeld zet ze handig op een rij.
Brede bachelor Social Work
Brede bachelor Social Work € 3,90
Op Fontys Hogeschool zijn de opleidingen SPH, MWD en CMV opgegaan in een brede bachelor of Social Work. Het motto: de som meer is dan het geheel der delen. De brede bachelor moet dus niet enkel een…
Eens verslaafd, altijd verslaafd
Eens verslaafd, altijd verslaafd € 3,90
Hulpverleners in de verslavingszorg zien zich geconfronteerd met het chronische karakter van verslaving. Ook na een succesvolle behandeling lukt het veel cliënten niet om duurzaam abstinent te…
Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling € 3,90
Huiselijk geweld en kindermishandeling: een immens maatschappelijk vraagstuk waar een passend antwoord nog niet op is gevonden. Gemeenten krijgen met de decentralisaties in 2015 de integrale…
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp
Transitie in de jeugdzorg ten koste van gespecialiseerde hulp € 3,90
Te lichte zorg is net zo kwalijk als te zware zorg