Sozio 3 - 2014


Producten

Bouwen aan herstel (Yucelmethode brengt veerkracht cliënten in beeld)
Bouwen aan herstel (Yucelmethode brengt veerkracht cliënten in beeld) € 3,90
Veel methodieken zijn erg verbaal en abstract en gaan daardoor veel cliënten boven de pet. Dat komt de hulpverlening niet ten goede. De Yucelmethode beoogt de eigen kracht en veerkracht van mensen en…
Gevraagd: systemische bril
Gevraagd: systemische bril € 3,90
Wat zijn de voor- en nadelen van vroegdiagnostiek bij kinderen met gedragsproblemen? Pleidooi voor een systemische aanpak.
Interview Lia van Doorn, lector Maatschappelijke Dienstverlening
Interview Lia van Doorn, lector Maatschappelijke Dienstverlening € 3,90
Er zitten voordelen aan de stelselwijziging, vindt lector Lia van Doorn. Maar de inkrimping van organisaties brengt ook gevaren met zich mee. Omdat hulpverleners noodgedwongen steeds meer als zzp’er…
Kloof tussen leefwereld en systeemwereld
Kloof tussen leefwereld en systeemwereld € 3,90
Hoe ervaren bijstandsgerechtigden re-integratietrajecten?
Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen)
Met zorg spelen (Spelenderwijs versterken van dementerende ouderen) € 3,90
Spel kan de kwaliteit van leven van een dementerende oudere vergroten. Erik Alink beschrijft hoe dit gaat en wat daarbij de rol is van de zorgverlener.
Midden in de vuurlinie (meer hulp nodig voor jonge getuigen van eergerelateerd geweld)
Midden in de vuurlinie (meer hulp nodig voor jonge getuigen van eergerelateerd geweld) € 3,90
Volgens Hani Shire is er meer aandacht nodig en hulp voor jonge gezinsleden die getuige zijn van eergerelateerd geweld. Wat kunnen wij als professionals voor deze jonge gezinsleden betekenen? Wat…