Sozio 5 Special De Nieuwe Sociale Professional - 2014


Producten

Generalist aan de keukentafel, specialist in het team
Generalist aan de keukentafel, specialist in het team € 3,90
Hoe gaan de wijkteams te werk, wanneer verwijzen ze door naar specialistische hulp en in hoeverre blijven ze zelf de regie houden? Een rondgang in drie gemeenten.
Interview Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw
Interview Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw € 3,90
Zelforganisatie: inspirerend maar niet makkelijk
Keuze voor specialist of generalist niet aan de orde (profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk)
Keuze voor specialist of generalist niet aan de orde (profileringsprogramma Integraal Sociaal Werk) € 3,90
Hogeschool van Amsterdam start opleiding Integraal Sociaal Werk
Maak de theorie herkenbaar in de klas (Hoe verbind je bij de sociale studies theorie met ervaringen?)
Maak de theorie herkenbaar in de klas (Hoe verbind je bij de sociale studies theorie met ervaringen?) € 3,90
Het is van groot belang dat aanstaande professionals de theorieën die ze op school leren, kunnen verbinden met de praktijk en eigen ervaringen. ‘Ik hoor van studenten dat ze die theorie soms in de…
Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven
Nieuwe uitdaging voor kringloopbedrijven € 3,90
Bij de transitie verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt van de overheid/provincie naar de gemeenten. Aart Smid betoogt dat…
Sociale professional, weet wat er speelt! (Handige tips en tricks)
Sociale professional, weet wat er speelt! (Handige tips en tricks) € 3,90
De decentralisaties: nog een paar maanden en ze zijn een feit! En daarmee zetten we met elkaar (gemeenten, zorgen welzijnsorganisaties en professionals) flinke stappen richting de…
Warmdraaien voor Participatiewet
Warmdraaien voor Participatiewet € 3,90
Op 1 januari 2015 klinkt het startschot voor de Participatiewet. Van mensen met een arbeidsbeperking wordt dan verwacht dat zij instromen op de arbeidsmarkt. Uitgaan van mogelijkheden is daarbij het…
We komen allemaal uit die ene familie, genaamd sociaal werker
We komen allemaal uit die ene familie, genaamd sociaal werker € 3,90
Hoe gaat het vak van de sociale professional zich de komende jaren ontwikkelen? En hoe kijken we terug op de jaren die achter ons liggen, wat leren die ons? Sozio ging daarover in gesprek met Paul…
Zorg op afstand (Toepassing domotica verrijkt leven zelfstandig wonende cliënt)
Zorg op afstand (Toepassing domotica verrijkt leven zelfstandig wonende cliënt) € 3,90
Domotica kan in de zorg aan kwetsbare cliënten een uitkomst bieden, betoogt Erik Alink. Mits afgestemd op de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en geïntegreerd in een…