Sozio 6 - 2014


Producten

'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet)
'Ik voelde me besodemieterd' (Hulpverleners herkennen genderproblematiek vaak niet) € 3,90
Wanneer iemand het gevoel heeft dat hij of zij in het verkeerde lichaam zit, kan zich dat uiten in depressies en angststoornissen. Hulpverleners durven vervolgens niet goed door te vragen en richten…
'Je mag jezelf altijd verweren' (Aandacht voor agressie groeit)
'Je mag jezelf altijd verweren' (Aandacht voor agressie groeit) € 3,90
Schelden, met voorwerpen gooien of slaan. Bijna alle hulpverleners maken wel een keer een vorm van agressie mee, sommige zelfs dagelijks. Maar hoe kun je daar als hulpverlener of instelling nu het…
De middenmanager: Scharnier in de vernieuwing
De middenmanager: Scharnier in de vernieuwing € 3,90
Middenmanagers liggen vaak onder vuur. Van oudsher is er het beeld van ‘de chef’ die vernieuwing tegenhoudt. Maar klopt dat? Vincent de Waal verrichtte een uitgebreide studie naar hun rol en de…
Interview Hans van Ewijs, emeritus hoogleraar Maatschappelijk Werk
Interview Hans van Ewijs, emeritus hoogleraar Maatschappelijk Werk € 3,90
Sociale complexiteit vereist professionals die anders durven denken en doen
Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk
Self Made: manifest voor ondernemend jongerenwerk Gratis
Het gevestigde jongerenwerk is op de verkeerde weg, vinden ze. Jan Laurens Hazekamp en Atta de Tolk zien weinig heil in professionaliseren en meer methodisch werken. Hun pleidooi: bied ruim baan aan…
Straatcultuur: conflict of contact?
Straatcultuur: conflict of contact? € 3,90
In veel steden kampen wijken met aanhoudende overlast door jongeren uit de straatcultuur. Groepen Marokkaanse jongeren zijn daarbij stevig vertegenwoordigd. Wijkcoach Mathijs Zwinkels, die de…
Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren)
Weer in contact (app als hulpmiddel bij jongeren) € 3,90
Het voeren van een persoonlijk gesprek met jongeren. Het schiet er voor jeugdzorgwerkers vaak bij in. Door de nadruk op protocollen dreigen ze een wezenlijk element in hun werk te verliezen: de…